OPAK

    Vår visjon: Over forventning

Ny mottaker

 

OSLO
Hovfaret 13
PB 128 Skøyen
0212 Oslo
T: 22 51 77 00
F: 22 51 77 93
firmapost@opak.no

strek BERGEN
Solheimsgaten 16
PB 2363 Solheimsviken
5824 Bergen
T: 55 38 77 90
F: 55 38 77 91
firmapost@opak.no
strek TRONDHEIM
Klæbuveien 196 B
7037 Trondheim

T: 73 82 46 00
F: 73 82 46 29
firmapost@opak.no
strek STAVANGER
Maskinveien 6
4033 Stavanger

T: 51 44 38 38
F: 51 44 38 39
firmapost@opak.no
strek FOLLO
Idrettsveien 10
PB 236
1401 Ski

T: 23 25 26 00
firmapost@opak.no